گردونه ی رحمان صادقی کاسپین ماشین خاورمیانه
رحمان صادقی (خبر)

لیفتراک و تجهیزات انبارداری

استفاده از لیفتراک و ماشین الات انبارداری در سراسر جهان برای جا به جایی بار می باشد و فرقی هم نمی کند یک استاکر در یک مکانیکی خودروی محلی بوده و یا یک لیفتراک 10 تن در یک معدن سنگ باشد. ماشین آلات انبارداری ماشین آلات انبارداری صرفا جهت راحتی کار مشتریان طراحی شده اند و هر کدامبیشتر ...

 |